Personvernvennlig web-analyse for Datatilsynet

Basert på Datatilsynets behov, utviklet vi i Novacare i 2020 en løsning for å registrere, analysere og rapportere besøksstatistikk på datatilsynet.no. Kravene fra Datatilsynet var bl.a. at de skulle ha full kontroll på innsamlede besøksdata, samt at persondata verken skulle lagres eller overføres til andre.

Kunde: Datatilsynet

Vi designet løsningen for å tilby et minimum av funksjonalitet. Slik blir den både lett å bruke og i tråd med GDPR-prinsippet om dataminimalisering (innhent kun det du skal bruke, ikke mer).

Funksjoner

Løsningen viser statistikk på besøk i hele nettløsningen. Den forteller hvor mange sidevisninger og unike besøk enhver side har innenfor et gitt tidsintervall. Bruker kan velge dag, uke, måned eller år. Den viser ca. tid brukt på hver side, og hvilke sider som var den siste en bruker besøkte. I tillegg kan den automatisk sende regelmessige rapporter på e-post.

Rapport på e-post

Hver mandag får Datatilsynet en rapport som tas med inn i det redaksjonelle arbeidet med nettsiden. Den gir statistikk for uken som har vært og sammenlikner med uken før, lister ut visninger og unike visninger for de siste 4 månedene, mest leste saker og mest søkte begreper i nettstedssøket.

I etterkant har også samarbeidsprosjektet Datatilsynet har med Utdanningsdirektoratet på dubestemmer.no tatt i bruk løsningen.

I lys av Shrems II-dommen og diskusjonen rundt lovligheten av Google Analytics har vi fått mange henvendelser fra virksomheter som ønsker å være sikre på at de ikke har en løsning som bryter personvernforskriften. Vår løsning gjør det ikke, og vi har tillatelse fra Datatilsynet til å tilby den til andre virksomheter.

Les mer om dette i Martins bloggpost om personvernvennlig webanalyse.