Nova Consulting Group

NOVA er et skandinavisk konsulentfirma som består av en gruppe spesialiserte selskaper som tilbyr et komplett spekter av digitale tjenester til både privat og offentlig sektor. Vi følger fortsatt verdiene og prinsippene som ble utviklet i vårt første selskap, Epinova, i 2007.

NOVAs grunnleggere mente at den teknologidrevne fremtiden skulle bygges av eksperter, og at eksperter fungerer best i spesialistmiljøer. Som gründere trodde grunnleggerne sterkt på fordelene med ansattes involvering og eierskap. Disse ideene la grunnlaget for "The NOVA way" som beskriver våre kjerneverdier og forretningsmodell.

I dag består NOVA -gruppen av 14 selskaper med base i Norge og Sverige. Våre 600 ekspertansatte ledes av administrerende direktør Geir Allan Hove, en av de opprinnelige grunnleggerne. I 2020 ble Explore Equity en investor i konsernet, og ga derved et solid grunnlag for videre vekst og ekspansjon.