Økt kurskonvertering hos Juristenes Utdanningssenter

Ved hjelp av nytt design, mer funksjonalitet og økt bruk av personalisering, har Juristenes Utdanningssenter fått flere kurspåmeldinger.

Kunde: Juristenes utdanningssenter

Fra utdatert til funksjonell og moderne

Juristenes Utdanningssenter var på jakt etter en samarbeidspartner som kunne hjelpe å bygge en plattform som konverterte flere kursdeltagere. Jus.no var utdatert og lite funksjonell, og fungerte spesielt dårlig på mobile plattformer.

Da vi startet opp samarbeidet i 2015 fokuserte vi primært på å bygge en bedre og mer brukerorientert løsning, men det ble raskt tydelig at hele nettstedet måtte skrives om for å kunne imøtekomme brukernes behov og ønsker. Vårt søsterselskap Northern Beat utførte analyser og innsiktsarbeid som grunnlag for nye jus.no.

De siste årene har det blitt lagt ned betydelige ressurser på videreutviklingen av jus.no sitt eget prosjektverktøy for kurshåndtering/-administrasjon, nye websider, utvikling av «min side» og plattform for e-kurs og e-læring. I dag fremstår jus.no som langt mer personalisert for deres brukere og kursdeltakere, og som har gitt en solid boost i konvertering av kursdeltakere.

Jus.no er utviklet i .NET, på Umbraco CMS.