Christian Melbye

Christian Melbye

Utvikler

Christian har 15 års erfaring som utvikler. Fokusområder er publiseringsløsninger (Umbraco) og frontendutvikling. For Umbraco innehar han Master-sertifisering. Christian jobber i dag primært med applikasjonsutvikling og netthandel innfor transport, logistikk og industrisektoren. På frontend brukes gjerne Vue.js, TailwindCSS, Vite og TypeScript.

henter blogginnlegg...