Norges største lønnstakerorganisasjon ble mer tilgjengelig for alle

Da LO begynte sitt samarbeid med Novacare i 2015 ønsket de å bli mer brukervennlige, tilgjengelige og uformelle. Gjennom god veiledning og oppfølging er de målene nådd.

LO hadde behov for optimaliseringstiltak, både på eksterne og interne nettsteder. De trengte assistanse til vedlikehold, support og videreutvikling, og syntes alltid at hjelpen var langt unna, og at kvaliteten ikke var god nok når den først var tilgjengelig.

Nova gikk tungt inn med vektlegging på brukervennlighet, og gjorde nettsiden deres enklere og mer uformell med brukeren i fokus. Det ble også lagt ned en god del arbeid i å finne balansen mellom en komplisert innholdsstruktur, og det enkle og funksjonelle på LO sitt intranett. Den største endringen LO opplevde var økt brukervennlighet. Novacare har enkelt og greit laget solide og fleksible rammer for LO sitt innholdsarbeid – som igjen har gitt brukerne en bedre opplevelse.

Vi jobber tett med LO, både på eksterne og interne digitale plattformer, alltid med tanke på å identifisere reelle ønsker og behov. Sammen med vårt søsterselskap Northern Beat jobber vi kontinuerlig med optimaliseringstiltak og videreutvikling, samtidig som vi selvsagt hjelper til med brukerstøtte og andre vedlikeholdsoppgaver.

Sigve Fast – Ansvarlig utvikler

Novacare er alltid tilstede for LO når de har behov for hjelp, og ser det på som vår oppgave hele tiden å aktiv bidra med gode råd, forslag og innspill til hvordan vi sammen kan gi LO sine medlemmer og brukere mer verdi.