Vi er heldige som får jobbe med mange spennende kunder og oppgaver  alt fra hotellkjeder og kursleverandører, til offentlige tjenesteytere og ehandelsplattformer. Nedenfor har vi trukket frem et lite knippe av de vi jobber aller tettest med.